26.05.2019 14:00

Timeline

 
40'

Player statistic

    10' Jani Hilpinen
    11' Jani Tammi
    15' Jani Hilpinen
Alexey Skvortsov 20'    
Victor Petrov 21'    
Andery Bykov 31'    
Nikolay Smirnov 31'    
Rinat Shafiullin 31'    
Nikolay Smirnov 36'    
Alexey Skvortsov 36'    

Additional information

N:o
23
36
Syöttö, Alexey Skvortsov (Hockey Is My Life)
36
Maali, Nikolay Smirnov (Hockey Is My Life)
31
Syöttö, Rinat Shafiullin (Hockey Is My Life)
31
Syöttö, Nikolay Smirnov (Hockey Is My Life)
31
Maali, Andery Bykov (Hockey Is My Life)
21
Syöttö, Victor Petrov (Hockey Is My Life)
20
Maali, Alexey Skvortsov (Hockey Is My Life)
15
Maali, Jani Hilpinen (Tryers)
11
Syöttö, Jani Tammi (Tryers)
10
Maali, Jani Hilpinen (Tryers)

Comments

  • 2019-05-26 11:56:08

    Tulokset

    22 HIML ja 16 Tryers